V současné době dokončuji studium na Hradecké fotografické onzervatoři pod vedením doc.MgA Josefem Ptáčkem a MgA. Ivo Gillem.

Také jsem dobrovolníkem v Oblastní charitě Pardubice a díky této zkušenosti jsem získala několik fotografických ocenění.

Ocenění / Awards

„Život kolem nás“ 2015 – II.místo
Hrdinové sociálních služeb 2015 – I.místo
Můj svět 2016 – I. místo             http://www.charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1338

1_IGP1238_uprava10_IMGP5293_uprava7_IMGP5488